• máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Tin tức

RAM ECC là gì ?

RAM ECC là gì ?

RAM ECC là gì ?

Xem tiếp »

Video Test So Sánh Render V.Ray Các Cấu Hình Từ Thấp Tới Cao.....

Video Test So Sánh Render V.Ray Các Cấu Hình Từ Thấp Tới Cao.....

Video Test So Sánh Render V.Ray Các Cấu Hình Từ Thấp Tới Cao, Cùng File, Cùng Setting

Xem tiếp »

So Sánh Render 3D Giữ i7 5930k Với Dual Xeon E5 -2670

So Sánh Render 3D Giữ i7 5930k Với Dual Xeon E5 -2670

So Sánh Render 3D Giữ i7 5930k Với Dual Xeon E5 -2670

Xem tiếp »

So Sánh Render 3D Giữ i7 5930k Với Dual Xeon E5 -2683 V3

So Sánh Render 3D Giữ i7 5930k Với Dual Xeon E5 -2683 V3

So Sánh Render 3D Giữ i7 5930k Với Dual Xeon E5 -2683 V3

Xem tiếp »

Vi tính Phương Lâm

Hỗ trợ trực tuyến