• máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Tin tức

Video Test So Sánh Render V.Ray Các Cấu Hình Từ Thấp Tới Cao.....

1 /  DUAL XEON X5670, 12 CORE / 24 THREADS (Render Time : 19 Phút 56 Giây)

       https://www.youtube.com/watch?v=POYWGO7pIJs

2 / XEON E5-2670 V2 , 10 CORE / 20 THERADS (Render Time : 19 Phút)

       https://www.youtube.com/watch?v=aRQRg7___OU&t=5s

3 / DUAL XEON E5-2689, 16 CORE / 32 THREADS (Render Time : 12 Phút 18 Giây)

      https://www.youtube.com/watch?v=1LeSbjZi1ug

4 / XEON E5-2678 V3, 12 CORE / 24 THREADS (Render Time : 12 Phút 39 Giây)

       https://www.youtube.com/watch?v=R8frZ6nUKcg

5 / DUAL XEON E5-2678 V3, 24 CORE / 48 THREADS (Render Time : 6 Phút 58 Giây)

      https://www.youtube.com/watch?v=7T1XUZABJlU&t=49s

 

Ngày đăng: 26/09/2016Lượt xem: 4235

Vi tính Phương Lâm

Hỗ trợ trực tuyến