• máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Sản phẩm » CPU - Bộ Vi Xử Lý

Xeon E3-1220 , Socket 1155

Xeon E3-1220 , Socket 1155

Giá: 500,000 VNĐ

Xeon E3-1220 v2 , Socket 1155

Xeon E3-1220 v2 , Socket 1155

Giá: 1,200,000 VNĐ

Xeon E3-1220 V3 , Socket 1150

Xeon E3-1220 V3 , Socket 1150

Giá: 1,700,000 VNĐ

Xeon E3-1240 , Socket 1155

Xeon E3-1240 , Socket 1155

Giá: 1,800,000 VNĐ

Xeon E3-1270 V3 , Socket 1150

Xeon E3-1270 V3 , Socket 1150

Giá: 2,500,000 VNĐ

Xeon E5-1620 v2 , Socket 2011

Xeon E5-1620 v2 , Socket 2011

Giá: 1,400,000 VNĐ

Xeon E5-1660 , Socket 2011

Xeon E5-1660 , Socket 2011

Giá: 1,900,000 VNĐ

Xeon E5-2609 V3 , Socket 2011 V3

Xeon E5-2609 V3 , Socket 2011 V3

Giá: 1,500,000 VNĐ

Xeon E5-2620 V2 , Socket 2011

Xeon E5-2620 V2 , Socket 2011

Giá: 1,000,000 VNĐ

Xeon E5-2650 v2 , Socket 2011

Xeon E5-2650 v2 , Socket 2011

Giá: 1,700,000 VNĐ

Xeon E5-2651 V2 , Socket 2011

Xeon E5-2651 V2 , Socket 2011

Giá: 2,900,000 VNĐ

Xeon E5-2670 , Socket 2011

Xeon E5-2670 , Socket 2011

Giá: 1,500,000 VNĐ

Xeon E5-2670 V2 , Socket 2011

Xeon E5-2670 V2 , Socket 2011

Giá: 3,700,000 VNĐ

Xeon E5-2680 , Socket 2011

Xeon E5-2680 , Socket 2011

Giá: 1,700,000 VNĐ

Xeon E5-2680 V2 , Socket 2011

Xeon E5-2680 V2 , Socket 2011

Giá: 4,700,000 VNĐ

Xeon E5-2683 V3 , Socket 2011 v3

Xeon E5-2683 V3 , Socket 2011 v3

Giá: 7,900,000 VNĐ

Xeon E5620 , Socket 1366

Xeon E5620 , Socket 1366

Giá: 100,000 VNĐ

Xeon W3520 , Socket 1366

Xeon W3520 , Socket 1366

Giá: 50,000 VNĐ

Xeon W3530 , Socket 1366

Xeon W3530 , Socket 1366

Giá: 50,000 VNĐ

Xeon W3550 , Socket 1366

Xeon W3550 , Socket 1366

Giá: 100,000 VNĐ

Xeon X5647 , Socket 1366

Xeon X5647 , Socket 1366

Giá: 100,000 VNĐ

Xeon X5670 , Socket 1366

Xeon X5670 , Socket 1366

Giá: 800,000 VNĐ

Xeon X5680 , Socket 1366

Xeon X5680 , Socket 1366

Giá: 1,200,000 VNĐ

Vi tính Phương Lâm

Hỗ trợ trực tuyến