" /> " />
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Sản phẩm » LINH KIỆN CPU - RAM -VGA -HDD...

CPU - Bộ Vi Xử Lý

Intel Xeon E3-1220

Intel Xeon E3-1220

Giá: 650,000 VNĐ

Intel Xeon E3-1225

Intel Xeon E3-1225

Giá: 650,000 VNĐ

Intel Xeon E3-1270

Intel Xeon E3-1270

Giá: 1,200,000 VNĐ

Intel Xeon E3-1270 V3

Intel Xeon E3-1270 V3

Giá: 2,300,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1620

Intel Xeon E5-1620

Giá: 1,300,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1620 V2

Intel Xeon E5-1620 V2

Giá: 1,400,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1620 V3

Intel Xeon E5-1620 V3

Giá: 1,800,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1650 V3

Intel Xeon E5-1650 V3

Giá: 3,200,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2620

Intel Xeon E5-2620

Giá: 550,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2650 V2

Intel Xeon E5-2650 V2

Giá: 1,900,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2660 V2

Intel Xeon E5-2660 V2

Giá: 2,700,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2670 V2

Intel Xeon E5-2670 V2

Giá: 3,300,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2673 V3

Intel Xeon E5-2673 V3

Giá: 3,300,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2678 V3

Intel Xeon E5-2678 V3

Giá: 3,700,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2680 V2

Intel Xeon E5-2680 V2

Giá: 3,700,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2683 V3

Intel Xeon E5-2683 V3

Giá: 6,900,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2690 V2

Intel Xeon E5-2690 V2

Giá: 4,900,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2695 V2

Intel Xeon E5-2695 V2

Giá: 3,800,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2696 V2

Intel Xeon E5-2696 V2

Giá: 3,800,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2697 V2

Intel Xeon E5-2697 V2

Giá: 4,900,000 VNĐ

Intel Xeon X5670

Intel Xeon X5670

Giá: 650,000 VNĐ

Intel Xeon X5680

Intel Xeon X5680

Giá: 1,300,000 VNĐ

MainBoard - Bo Mạch Chủ

HDD - Thiết Bị Lưu Trữ

PSU - Nguồn

Card Lan - Sound - USB 3.0

Vi tính Phương Lâm

Hỗ trợ trực tuyến