" /> " />
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Sản phẩm » LINH KIỆN CPU - RAM -VGA -HDD...

CPU - BỘ VI XỬ LÝ

Intel Xeon E3-1271 V3

Intel Xeon E3-1271 V3

Giá: 1,950,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1620 V3

Intel Xeon E5-1620 V3

Giá: 800,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1650 V3

Intel Xeon E5-1650 V3

Giá: 3,000,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2650 V2

Intel Xeon E5-2650 V2

Giá: 600,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2670 V2

Intel Xeon E5-2670 V2

Giá: 800,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2673 V3

Intel Xeon E5-2673 V3

Giá: 1,600,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2680 V2

Intel Xeon E5-2680 V2

Giá: 1,600,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2680 V4

Intel Xeon E5-2680 V4

Giá: 2,900,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2696 V2

Intel Xeon E5-2696 V2

Giá: 2,200,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2697 V2

Intel Xeon E5-2697 V2

Giá: 2,600,000 VNĐ

MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ

HDD - THIẾT BỊ LƯU TRỮ

Vi tính Phương Lâm

Hỗ trợ trực tuyến