• máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Màn hình LCD - Linh kiện

Intel Xeon E5-1620 V3

Intel Xeon E5-1620 V3

Giá: 1,400,000 VNĐ

Intel Xeon E5-1650 V3

Intel Xeon E5-1650 V3

Giá: 3,000,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2630L V2

Intel Xeon E5-2630L V2

Giá: 700,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2650 V2

Intel Xeon E5-2650 V2

Giá: 1,600,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2678 V3

Intel Xeon E5-2678 V3

Giá: 2,900,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2680 V2

Intel Xeon E5-2680 V2

Giá: 3,500,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2683 V3

Intel Xeon E5-2683 V3

Giá: 6,500,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2690 V2

Intel Xeon E5-2690 V2

Giá: 4,500,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2696 V2

Intel Xeon E5-2696 V2

Giá: 3,000,000 VNĐ

Intel Xeon E5-2697 V2

Intel Xeon E5-2697 V2

Giá: 4,500,000 VNĐ

Laptop

Sản phẩm đang cập nhật !

Vi tính Phương Lâm

Hỗ trợ trực tuyến